Viceskoleleder til Harløse Skole

Detaljer

 • Firma navn: Harløse Skole
 • Område: Sjælland
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Viceskoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 16-11-2020
 • Ansøgningsfrist: 10-12-2020

Vil du gøre en forskel?
Hillerød Kommune søger en viceskoleleder med autismeerfaring.

Harløse Skole er en specialskole for normaltbegavede elever med autisme og tilgrænsende diagnoser.
Skolen har 82 elever og 65 ansatte.
Ledelsen består af en skoleleder og en viceskoleleder, som i samarbejde varetager alle opgaver i både
skole og SFO, idet Skole og SFO er integreret over hele dagen. Det betyder at, du bliver leder for både
lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Personlig profil

Du ønsker at tage ansvar for at give børn og unge med autisme en succesfuld oplevelse med at gå i skole.
Vi forventer, at du kan navigere i en kompleks hverdag, kan videreudvikle og skabe følgeskab på den
retning vi allerede har: En skole, hvor vi vægter det faglige og det sociale lige.
Vi søger en kollega, der arbejder systematisk, er god til at facilitere processer, og er villig til at tage konkret
fat i de mange varierede opgaver, stillingen byder på. Du har ledelseserfaring samt erfaring med læring og
specialpædagogik. Vi ser gerne, du har specifik viden om autisme. En af dine opgaver bliver ledelse af de
ældste klasser, herunder planlægning af folkeskolens prøver og samarbejde med UU-vejleder og en af
skolens vejleder omkring hele udskolingsarbejdet.

Vores forventninger til dig:

 • Du har et positivt og anerkendende menneskesyn
 • Du har en synlig og nærværende ledelsesstil med overskud til at støtte op om medarbejdere og kollegaer i svære situationer
 • Du kan lede og motivere medarbejdere og skabe en god arbejdsplads, hvor arbejdsglæden og det gode teamsamarbejde er i højsædet
 • Du er åben og dialogskabende og i stand til at udtrykke dig klart både skriftligt og mundtligt
 • Du er optaget af, at elever fra vores specialskole skal rustes til et liv så tæt på det almindelige børne- og ungdomsliv som muligt
 • Du har en diplomuddannelse i ledelse eller er indstillet på snarest muligt at gå i gang med den

Vi tilbyder:

 • En skole med et rigtig godt ry - skabt af et højt fagligt ambitionsniveau
 • Et tæt samarbejde med vores team af 5 vejledere omkring hele skolens pædagogik
 • Dygtige, humoristiske og omsorgsfulde medarbejdere og kolleger
 • Stor indflydelse på egen arbejdssituation
 • Et udvidet og godt forældresamarbejde
 • En mulighed for at gøre en stor forskel for skolebørn med autisme i Hillerød og omkringliggende kommuner
 • Tæt samarbejde med almenskoler i Hillerød Kommune ift. at få elever ned ad indsatstrappen, i de tilfælde hvor det er muligt

Generelt om at være leder i Hillerød Kommunes skolevæsen

Som leder i Hillerød Kommunes skolevæsen forventer vi, at du deltager aktivt i udviklingen af området, og at du på linje med alle andre ledere og medarbejdere på børneområdet arbejder ud fra ”Fælles Børn Fælles Ansvar”, som indeholder vores sammenhængende børne- og ungepolitik, de politisk fastsatte indikatorer samt procedurer for at sikre tidlig indsats og sammenhæng i børns liv.
På hele børne- og ungeområdet i Hillerød Kommune arbejder vi i de kommende år med et reformprogram under overskriften ”Stærke Fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed”.
Selvom Harløse Skole er en specialskole med elever fra 11 forskellige kommuner, indgår vi på lige fod med andre ledere om at skabe fremtidens løsninger.

Ansættelsesvilkår

Viceskolelederstillingen på Harløse Skole indplaceres på grundlønstrin 48 og lønnen fastlægges ud fra kvalifikationer.

Det er en forudsætning at du har været på besøg på skolen for at blive indkaldt til samtale.
Så ring på telefon 72 32 76 00 for at aftale en tid, hvor Skoleleder Carsten Odefei Poulsen, viser dig rundt og fortæller mere om skolen og stillingen.

Rekrutteringsproces

Ansøgning samt relevant dokumentation sendes digitalt via Hillerød Kommunes hjemmeside.

Ansøgningsfristen er 10. december 2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtalerne afholdes 15. december 2020 fra kl. 15.00.
Anden samtalerunde afholdes 16. december 2020 fra kl 18.00.

Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2021.

Hillerød Kommune er en dynamisk og udviklingsorienteret kommune centralt placeret i det skønne Nordsjælland. Vi er en stor arbejdsplads med mere end 5.000 ansatte, og vi servicerer ca. 50.000 borgere. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. I Hillerød Kommune har vi røgfri arbejdstid fra 1. januar 2021.

Søg stillingen her