Viceskoleleder til Ringkøbing Skole, afdeling Alkjær

Detaljer

 • Firma navn: Ringkøbing Skole
 • Område: Midtjylland
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Viceskoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 15-05-2020
 • Ansøgningsfrist: 04-06-2020

Den 1. august 2020 bliver de to folkeskoler i Ringkøbing til én samlet skole, Ringkøbing Skole, stadig på de to eksisterende matrikler. Det gør de for at sikre muligheden for at skabe en bedre etnisk balance i byens dagtilbud og skole. Denne fusion skal du sammen med skolelederen og det øvrige ledelsesteam stå i spidsen for.

Ringkøbing Skole består af to afdelinger: Afdeling Rindum og afdeling Alkjær. Skolelederen har det overordnede ledelsesansvar for hele Ringkøbing Skole, men har sit primære virke på afdeling Rindum. Du får dit primære virke på afdeling Alkjær med ansvar for både økonomi, personale og den pædagogiske linje.  Du indgår som daglig leder af afdeling Alkjær i en fælles teambaseret indsats med skolelederen og den øvrige ledelse på hele skolen.

En af dine første opgaver bliver bl.a. at medvirke til en vellykket og smidig fusion af de to skoler til én i fælleskab og samklang med både forældrene, skolebestyrelsen, personalet samt den øvrige ledelse. Den samlede skole er i en god udvikling, som du bidrager til at fastholde og udbygge. Det kan du kun gøre ved at udøve synlig og nærværende ledelse i forhold til børn, forældre, personale og andre interessenter omkring skolen.

Det indebærer, at du kan motivere og samarbejde med hele skolens personale, så de kan yde den bedst mulige indsats for børnenes leg, læring og trivsel. Vi forventer, at du i samarbejde med ledelse, personale og forældre kan skabe fortsat udvikling af afdeling Alkjær med fokus på høj faglighed, professionelle relationer og trivsel for alle, så afdelingen forbliver attraktiv for både elever, forældre og medarbejdere. Vi forventer, at du kan profilere den samlede skole og kommunikere med skolens omverden for at opretholde den størst mulige opbakning til skolen.

Du har erfaring med ledelse og kan samarbejde med skolens ledelsesteam, medarbejdere, forældre og elever. Dertil kan du agere i et politisk ledet system.

Af personlige egenskaber vægter vi, at du er nysgerrig og åben, indgår i dialog, er pragmatisk og har humor og empati - du er en holdspiller og kan tage selvstændige beslutninger kvalificeret på baggrund af definerede værdier og retning for skolen.

Ringkøbing Skole:

 • Største skole i Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Teamorganiseret skole
 • 150 ansatte
 • 0. – 9. klasse
 • 1075 elever

 
Afdeling Rindum:

 • Overbygningsskole for grundskoler på afdeling Alkjær og afdeling Rindum samt Holmsland Skole
 • Praktikskole for lærere, pædagoger og pædagogiske assistenter
 • 110 ansatte
 • 0. – 9. årgang
 • 725 elever (ca. 350 i overbygningen)
 • SFO for 0. – 3. klasse med ca. 195 børn
 • Klub for 4. – 6. klasse med ca. 50 børn
 • Moderne og tidssvarende fysiske rammer, der understøtter skolens vision, værdier og faglige praksis
 • Daglig arbejdsplads for skoleleder samt 3 afdelingsledere, heraf én med ansvar for afdelingens SFO.

 
Afdeling Alkjær:

 • Har modtageafdeling for 2-sprogede børn 0. – 6. klasse
 • Praktikskole for pædagoger og pædagogiske assistenter
 • 40 ansatte
 • 0. – 6. årgang
 • 340 elever
 • SFO for 0. – 3. klasse med ca. 135 børn
 • Klub for 4. – 6. klasse med ca. 35 børn
 • Ungdomsgården
 • Velholdte og velfungerende fysiske rammer, der danner ramme om høj faglighed og respektfuld kultur
 • Daglig arbejdsplads for viceskoleleder, 1 afdelingsleder samt SFO-leder.


Ringkøbing Skole:
Den nye Ringkøbing Skole vil pr. 1. august 2020 være en fusion af de to nuværende selvstændige skoler Alkjærskolen og Ringkøbing Skole, og bliver til Ringkøbing Skole, afdeling Alkjær og afdeling Rindum.
 
Den nuværende Ringkøbing Skoles bygningsmasse består af dels en gennemrenoveret ældre del, der huser indskoling, mellemtrin og SFO suppleret med en nybygget afdeling fra 2010, der primært indeholder fælles faciliteter, faglokaler og hjemområder for skolens overbygning. Skolens bygninger er indrettede, så de understøtter en teambaseret organisering, ligesom der er arbejdspladser til de ansatte i det nærområde, hvor den enkelte medarbejder har sine primære funktioner. Ringkøbing Skole er en moderne skole med et meget kompetent personale og med gode faciliteter ude og inde, der understøtter den gode trivsel og det høje faglige niveau. Ringkøbing Skole har et bygningsfællesskab med Specialcenter Vest (SCV) og Musikskolen Ringkøbing-Skjern.

Den nuværende Alkjærskoles bygningsmasse består af en hovedbygning fra årene 1969 – 1971, samt løbende tilbyggede afdelinger sidst fra 2004. Skolen vedligeholdes løbende og fremstår overordnet i god stand. Alkjærskolen ligger tæt på Ringkøbing Fjord, et særkende i vores kommune, samt Ringkøbing K, en relativt nyetableret naturbydel i Ringkøbing. Alkjærskolens bygninger rummer indskoling, mellemtrin, modtageklasser og faglokaler samt SFO. Skolens indretning og omgivelser er gode forudsætninger for afvekslende faglig praksis. Til Alkjærskolen hører også et klubtilbud til byens unge, der har til huse på separat matrikel. Alkjærskolen er en veldrevet skole med en meget dygtig medarbejderstab, fine faglige resultater og god trivsel hos både elever og personale.

Funktions- og krav profil
Viceskolelederen har det daglige ansvar for afdeling Alkjær -   herunder faglighed og pædagogik, økonomi samt personaleledelse, og skal i samarbejde med den øvrige ledelse udvikle Ringkøbing Skole inden for rammerne af Folkeskoleloven samt Ringkøbing- Skjern Kommunes politikker etc. Viceskolelederen har ledelsesmæssig reference til skolelederen på Ringkøbing Skole.
 
På Ringkøbing Skole er der et samlet ledelsesteam med i alt 6,5 fuldtidslederstillinger fordelt på de to matrikler, der udgør Ringkøbing Skole. Skolelederen har sit virke primært på afdeling Rindum sammen med 3 afdelingsledere, mens viceskolelederen primært har sit virke på Afdeling Alkjær sammen med 1 afdelingsleder samt leder af SFO’en.

Viceskolelederens primære opgaver:

 • At sikre samlingen af de to skoler til én samlet skole på de eksisterende matrikler
 • At gennemføre intentionerne i folkeskoleloven i bred forstand
 • At implementere Ringkøbing-Skjern Kommunes politikker etc.
 • At fortsætte udviklingen af skolens professionelle læringsfællesskaber
 • At lede de professionelle læringsfællesskaber praksisnært med et fokus på elevernes faglige progression og trivsel
 • At inddrive og anvende data til at sikre den faglige progression og trivsel
 • At sikre gennemførelsen af tankerne om det sammenhængende forløb fra 0 til 18 år i samarbejde med relevante aktører

 
Minimumsprofil
Nødvendige faglige kvalifikationer og erfaring:

 • Relevant faglig uddannelse suppleret med lederuddannelse
 • Dokumenteret ledelsesmæssig erfaring med fokus på praksisnær ledelse
 • Forståelse for opbyggelsen og ledelsen af professionelle læringsfællesskaber
 • Evner at fastholde en fokuseret indsats på elevernes faglige progression og trivsel i en kompleks hverdag
 • Kan anvende relevante data for at sikre faglig progression og trivsel
 • Evner at arbejde strategisk og selvstændigt for eget ansvarsområde i samspil med den øvrige ledelse
 • Kan sætte relevante lokale mål i samarbejde med ledelsen, forældrene, medarbejderne og dagtilbud
 • Kan strukturere opgaver for at sikre tiden til den praksisnære ledelse af de professionelle læringsfællesskaber

 
Nødvendige personlige kvalifikationer:

 • Rollemodel igennem egne handlinger
 • Stort præstationsdrive
 • Ordentlig, loyal, struktureret, nysgerrig, handlingsorienteret og tydelig i sin formidling
 • Evnen til at rejse sig igen eller hurtigt finde en anden vej, når noget mislykkes
 • Evnen til at vokse i både medgang og modgang
 • Evnen til at stimulere og styre forandringsprocesser under komplekse betingelser
 • Udviser initiativ og udholdenhed i forhold til at gennemføre meningsfulde forandringer
 • Humoristisk og empatisk personlighed
 • Anerkendende tilgang til børn, forældre, personale og samarbejdspartnere
 • Evner at se andres styrker og perspektiver - og få dem sat i spil
 • Evner at rumme og navigere i afdelingernes forskelligheder, være en loyal og aktiv teamspiller og samtidig en tydelig leder.

 
Ønskelige kvalifikationer og erfaring:

 • Gerne erfaringer med fusioner
 • Gerne erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Gerne erfaring med projektarbejde
 • Gerne erfaring fra samarbejde med borgere fra alle samfundslag

 
Succeskriterier i løbet af det første år af ansættelsen:

 • Du har medvirket til at sikre en vellykket fusion af de to skoler til én skole på to matrikler – eller er i god proces med dette.
 • Du er en synlig og praksisnær leder, og du driver den faglige udvikling i de professionelle læringsfællesskaber
 • Du har klare mål og handlingsplaner for elevernes faglige progression og trivsel, og du følger det tæt og nøje igennem inddrivelse af data
 • Du er rollemodel for skoleledelsens beslutninger, og arbejder målrettet for at gennemføre dem inden for dit ansvarsområde
 • Der er opnået frugtbare samarbejdsrelationer med de vigtigste interessenter indenfor og uden for organisationen
 • Du har sat dit positive aftryk i organisationen og er med til at præge Ringkøbing Skoles fortsatte udvikling

 
Løn- og ansættelsesvilkår:
Viceskolelederen på Ringkøbing Skole er ansat i Ringkøbing-Skjern Kommune og har ledelsesmæssig reference til skolelederen på Ringkøbing Skole.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Ansættelsesprocedure- og tidsplan:
Ansøgningsfristen er torsdag, den 4. juni 2020 kl. 23.59.
 
Ansættelsessamtalerne holdes torsdag, den 11. juni 2020 med 2. samtale fredag, den 19. juni 2020.
 
De kandidater, der går videre til 2. samtale, vil få tilbagemelding på personprofilanalysen den 16. juni 2020.
 
Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til, at ansøgningen sendes elektronisk.
 
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen ”Søg stillingen her” under selve stillingsopslaget. Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC/DOCX format.
 
Yderligere oplysninger:
Du kan hente yderligere oplysninger i Dagtilbud og Undervisning v/fagchef Flemming Nielsen på tlf.nr. 24 62 82 76 eller kst. viceleder Marianne Østergård Mortensen, Alkjærskolen på tlf.nr. 99 74 28 87. Der vises gerne rundt på Alkjærskolen, pr. 1. august 2020 afdeling Alkjær.

Du henvises også til skolernes nuværende hjemmesider:
https://ringkobingskole.aula.dk/
https://alkjaerskolen.aula.dk/

Søg stillingen her