Viceskoleleder til Tved Skole

Tved Skole søger viceskoleleder.

Detaljer

 • Firma navn: Tved Skole
 • Område: Syddanmark
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Viceskoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 11-09-2019
 • Ansøgningsfrist: 23-09-2019

Tved Skole er solidt lokalt forankret med udsyn og forandringsvilje og en engageret forældregruppe.

Vores viceskoleleder har fået nyt job, og Tved Skole søger derfor en viceskoleleder, der sammen med skolens medarbejdere, forældre og elever ønsker at fortsætte det gode pædagogiske arbejde, der kendetegner skolen.

Tved Skole er en to/tresporet skole med ca. 372 elever fra 0. – 6. årgang og 45 medarbejdere. Skolen er godt forankret i lokalsamfundet, hvor engagementet i og opbakningen til skolen er i top. Skolen har en aktiv og velfungerende skolebestyrelse og elevgruppen er bredt sammensat både kulturelt, socioøkonomisk og sprogligt. Mangfoldigheden blandt børn og medarbejdere skaber et bredt udsyn og et incitament til fortsat udvikling.

Ledelsesteamet består af skoleleder, en viceskoleleder og en indskolingsleder. Derudover har skolen en sekretær, samt en teknisk serviceleder.

Som viceskoleleder får du det daglige ansvar for skolens mellemtrin. Derudover vil der være administrative opgaver forbundet med stillingen.

Vi forventer, at du:

 • Brænder for at skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og derigennem sætter rammerne for en spændende og god skoledag for børnene. Ikke mindst er du er en teamplayer, som spiller kollegerne i ledelsesteamet gode og som kan tage imod modspil og medspil fra kolleger, medarbejdere, forældre og elever i en travl hverdag
 • Er motiveret af at arbejde med børn gennem daglig pædagogisk ledelse
 • Er god til at holde mange bolde i luften og samtidig bevare overblikket
 • Er tydelig og sætter en fælles retning for medarbejderne på mellemtrinnet
 • Er stærk på det pædagogiske felt og kan vejlede medarbejdere helt ud i praksis
 • Har stærke relationskompetencer og har god kontakt til medarbejdere, børn og forældre.
 • Er lyttende og handlekraftig og har mod til at stå ved dine beslutninger
 • Har stort kendskab til de administrative systemer som skolen benytter. TRIO, Tabulex og TEA. Derudover godt kendskab til regneark og til AULA.
 • Er systematisk og grundig i arbejdet med test, vikardækning, skemalægning og arbejdstid.
 • Har ledelseserfaring og gerne en lederuddannelse
 • ……

Særlige indsatser på skolen:

 • Arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer
 • Fordybelsesdage hver uge
 • Trivsel og inklusion - Familieklasse, socialpædagog, trivselsdag
 • Interkulturel skole – Dansk som andetsprog
 • LOMA-skole – At fremme skolens arbejde med læring, sundhed, trivsel og bæredygtighed gennem mad og måltider

Med en anerkendende tilgang til børn og læring ønsker vi at skab et trygt miljø, hvor fejl også er en naturlig vej til læring. Faglighed, viden, trivsel og tillid skal gå hånd i hånd og understøttes af dygtige og engagerede medarbejdere, der sammen med ledelsen udgør den professionelle organisation omkring børnene.

Kontaktoplysninger
For yderligere oplysninger kan du kontakte skoleleder Jennie Thomsen på tlf. 24 66 21 49 eller mail Jennie.thomsen@svendborg.dk.
Du opfordres til at aftale besøg på skolen. Kontakt sekretær Dorthe Skov Jensen for aftale på tlf. 6223 6130
Derudover henvises der til skolens hjemmeside
Eller på vores nye hjemmeside der er under oprettelse

Ansøgningsprocedure og tidsplan
Ansøgningsfrist: 23. september 2019
Der forventes afholdt 1. ansættelsessamtale den 1. oktober og 2. ansættelsessamtale den 22. oktober 2019. Stillingen forventes besat pr. 1. december 2019.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i.h.t. gældende overenskomst og lokal forhåndsaftale.
HR indhenter straffeattest og børneattest på ansøger. Det er en forudsætning for ansættelsen, at straffeattesten og børneattesten er tilfredsstillende i forhold til stillingen. Vurderingen foretages af Juridisk Afdeling.