Vil du som pædagogisk afdelingsleder være med til at række mod stjernerne på Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg?

Detaljer

 • Firma navn: Skolen på Grundtvigsvej
 • Område: Frederiksberg
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Pædagogisk afdelingsleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 12-05-2022
 • Ansøgningsfrist: 29-05-2022

 Vi har brug for en ny pædagogisk afdelingsleder til overbygningen, da vores nuværende afdelingsleder rejser videre for at blive skoleleder. Interesserer du dig for at udvikle en skole, der står på et solidt didaktisk fundament af projektbaseret læring og har flair for at skabe sikker drift i tæt samarbejde med det øvrige ledelsesteam – så er vi et godt match!

Du skal være med til at skabe kronen på værket: overbygningen på en enestående og ny skole, der tør gå nye veje og ’danne skole.’ Vi er i fuld gang med at udvikle morgendagens skole, hvor undervisning og læring foregår indenfor rammerne af Projektbaseret Læring.

Du er leder med et stærkt engagement i selve ledelsesopgaven. Du er leder med store visioner og dybdegående teoretisk indsigt i den pædagogiske og didaktiske verden. En leder som kan og vil være med til at drive skolens pædagogiske arbejde fremad, som kan supervisere og vejlede det pædagogiske personale. Hertil kommer forskellige former for almindelige driftsopgaver, som skoleledelsen har ansvaret for.
 
Vi tilbyder:

 • en mulighed for at arbejde med didaktisk udvikling i et ledelsesperspektiv
 • en yderst kompetent, velfungerende, udviklingsparat og ansvarlig personalegruppe, som samarbejder på tværs af faggrupper og deler ansvaret for børnenes hele dag
 • et ledelsesteam, der brænder for skoleudvikling, og som har høje ambitioner på børnenes, medarbejdernes og egne vegne
 • en skole, der tør gå nye veje og i fællesskab danner ny skole
 • et arbejdsmiljø, der er præget af høj trivsel for både børn og voksne
 • et velfungerende skolevæsen og et godt ledernetværk på tværs af skolerne på Frederiksberg
 • Gode muligheder for videreuddannelse og kompetenceudvikling

Vi ønsker os en afdelingsleder der:

 • kan yde pædagogisk sparring til medarbejderne samt lede på effekt og resultater ud fra kontinuerlig analyse og evaluering af praksis
 • kan være med til at fremme en kultur, hvor vi aktivt udvikler evaluerings- og måleredskaber, som kan fremme elevernes læring
 • kan holde mange bolde i luften og kan analysere og holde fokus både selvstændigt og i samarbejde med den øvrige ledelse og medarbejdergruppe
 • har en anerkendende tilgang til personaleledelse og tror på, at inddragelse og medansvar giver de bedste resultater
 • er dygtig til kommunikation, systematik, evaluering og udviklingsprocesser – og som fremtræder med ro og overblik samt personlig autoritet
 • forstår at lede en organisation i forandring, er rodfæstet under pres, tager ansvar og viser vej 
 • Er teamplayer, loyal og næres af teamledelse
 • har en relevant videregående uddannelse, f.eks. diplom eller master i ledelse, pædagogik eller evaluering samt erfaring fra skolesektoren.

Ansættelse sker pr. 1. august 2022. Dine løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter aftale med din forhandlingsberettigede organisation med udgangspunkt i Ny Løn. Vi gør opmærksom på, at inden ansættelse kan finde sted, skal du fremvise en §36 straffeattest (børneattest) samt en almindelig §11 straffeattest.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at henvende dig til skolens leder, Lise Ammitzbøll la Cour, på 2720 9260 eller lila10@frederiksberg.dk

Ansøgningsfrist er den 29. maj 2022
 
Samtaleforløbet foregår over to runder: 1. samtale 31. maj og 2. samtale den 9. juni.
 
 
Frederiksberg Kommunes ledelsesgrundlag sætter en tydelig retning for god ledelse. Læs om de grundlæggende værdier for god ledelse og de tre centrale spørgsmål, som alle ledere i Frederiksberg Kommune skal arbejde med.

Frederiksberg er en levende by med et dynamisk bysamfund. Byens sjæl bygger på vores historie og klassiske arv og er med til at præge den spændende udvikling af Frederiksberg som en grøn, sund og pulserende del af Hovedstaden.
Vi er en moderne kommune, der betjener 104.305 borgere. Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.

Ansøg