Visionær og rummelig skoleleder søges til Kildevældsskolen – en mangfoldig skole midt i en stor transformation

Detaljer

 • Firma navn: Kildevældsskolen
 • Område: København
 • Land: Danmark
 • Industri: Folkeskole
 • Speciale: Skoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 04-08-2022
 • Ansøgningsfrist: 04-09-2022

Vores nye skoleleder skal være den førende ambassadør for skolen og formå at inddrage og udnytte de gode forældre- og elevressourcer, der er på skolen. Du skal skabe den gode fortælling om skolen, så en større andel af områdets børn/forældre vælger skolen til.

Kildevældsskolen er i gang med en spændende og udfordrende transformation, hvor skolen er ved at afslutte en længerevarende renovering og snart får sine specialklasser tilbage på skolen efter genhusning i en længere periode.

Derfor søger vi en leder, der finder det motiverende og spændende at skabe én fælles skole for alle elever og medarbejdere i et positivt læringsmiljø og fritidstilbud. Med fokus på høj faglighed, dannelse og uddannelse skal du være med til at skabe den bedste skole, der rummer både specialklasserne og almenklasserne i et ligeværdigt læringsmiljø.

Derudover er et nyt kulturcenter blevet bygget sammen med skolen, som lægger op til fantastiske muligheder for et nært samarbejde til gavn for både elever og områdets beboere. Det giver helt unikke muligheder for kreativitet, iderigdom og udvikling af Kildevældsskolen som en skole med mange praktisk-musiske aktiviteter, også i fritidshjem og i ydertimerne.

Kildevældsskolen har et ønske om at være en grøn skole. Lederen skal skabe rammerne for, at ideerne med ’grøn skole’ bliver fastholdt, udviklet og udbredt, så den gode historie om den grønne skole, med lokal sø og park lige midt i byen, bliver fortalt og gjort til allemandseje. Vi vil give vores elever positive oplevelser i og med naturen.

I København har vi store forventninger til, at ledelsen af vores skoler foregår med et tydeligt fokus på udviklingen af skolen som læringsorganisation og med fokus på faglige mål og resultater. Det kræver en tydelig og stærk ledelse, som kan arbejde systematisk med klare mål og forventninger i dagligdagen, og som kan sikre, at alle skolens medarbejdere arbejder i en fælles retning.

Vi forventer derfor, at du som skoleleder, i samarbejde med den øvrige ledelse, er den primære drivkraft for skolens udvikling. Som skoleleder forventes det, at du indgår i udviklingen af skoletilbuddene i Københavns skolevæsen, og område Indre By/Østerbro.

Du bliver en del af et læringsnetværk med områdets andre skoleledere og et bredt samarbejde med klyngeledere samt andre ledere fra hele 0-18 års området.

Kildevældsskolen danner ramme om ca. 520 elever fra mange forskellige baggrunde og ca. 90 engagerede lærere og pædagogiske medarbejdere.

Du får en unik mulighed for, i samarbejde med ledelsesteam, personale, forældre og forvaltning at lede forandringsprocessen mod en ny ”version” af Kildevældsskolen

Vi søger en leder, som:

 • har solid ledelseserfaring og relevant lederuddannelse
 • er handlekraftig, synlig og initiativrig
 • kan stå i spidsen for at sætte fælles retning for skolens pædagogiske/faglige udvikling og kultur i tæt samarbejde med personale og forældre
 • udøver ledelse tæt på den pædagogiske praksis med effekt på elevernes læring og trivsel
 • er dygtig til at kommunikere og dermed synliggøre skolens mange kvaliteter i lokalmiljøet
 • har en inddragende ledelsesstil, hvor du får elever, personale og forældres mange kompetencer og ressourcer i spil til gavn for Kildevældsskolen
 • systematisk og struktureret kan lede Ressourcecenterets og Pædagogisk læringscenters indsatser til gavn for det inkluderende læringsmiljø og den enkelte elev
 • har indsigt i budgetmodeller og et strategisk blik for økonomi og administration
 • har gode kommunikative evner i skrift og tale og er god til at lytte

Som skoleleder refererer du til områdechefen, der er ansvarlig for at sikre ledelsessparring og tværfaglig support til skolen.

Børne- og Ungdomsforvaltningens opgave i Københavns Kommune er at drive og udvikle dagtilbud, skoler, fritids-, special- og sundhedstilbud af høj kvalitet. Sammen med forældrene skabes rammerne for, at alle københavnske børn og unge kan få en god udvikling og uddannelse samt en sund opvækst, der kan danne grundlaget for trivsel og livsglæde i fællesskab med andre.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte områdechef Morten Østergaard Jensen på telefon 2932 5407, afdelingsleder Christine Beyer på telefon 2346 1539 eller skolebestyrelsesformand Trine Paaby Kjær Rask på telefon 2021 7980.

 

Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Tiltrædelse: 1. november 2022

 

Søg via linket senest søndag den 4. september 2022

Ansættelsessamtaler afholdes den 12. og 20. september 2022. I ansættelsesforløbet indgår en profiltest.


Ansøgning skal sendes igennem dette link:
https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1518&ProjectId=185415&DepartmentId=19305&MediaId=4759&SkipAdvertisement=true