Visionær skoleleder til en skole med nysgerrige børn, høj faglighed og engagerede medarbejdere

Detaljer

  • Firma navn: Langebjergskolen
  • Område: Fredensborg Kommune
  • Land: Danmark
  • Industri: Skoleleder
  • Speciale: Ledelse
  • Stillingstype: Fuldtid
  • Opslået: 11-05-2022
  • Ansøgningsfrist: 01-06-2022

Er du optaget af skoleudvikling og projektbaseret læring i en folkeskolekontekst? Har du lyst til at stå i spidsen for en innovativ skole, hvor både ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse bakker op om en profil med fokus på fremtidens kompetencer? Så skal du søge stillingen som skoleleder på Langebjergskolen i Humlebæk.

Vi søger en ny skoleleder, der har lyst til at stå i spidsen for en veldrevet og velrenommeret tosporet skole i Humlebæk. Skolen, der har ca. 470 elever fra 0.-9. klasse, ligger i et attraktivt område med mange muligheder for at lave udeskole og udeaktiviteter på skolens skønne udearealer og omkringliggende natur. Skolen har stor søgning og en stærk forældregruppe, der støtter op om skolen.

Skolen har gennem de sidste fem år udviklet en stærk profil som en projektbaseret skole, der arbejder med metoderne i projectbased learning (PBL). Vi søger en leder, der kan se sig selv i skolens værdier og brænder for at bygge videre på de ideer og spor, der er lagt for fremtidens Langebjergskole. Der er ikke brug for en turn-around, men vi vil gerne udfordres og inspireres. Vi vil gerne blive endnu skarpere på, hvordan vi skaber de bedste læringsmiljøer, der stimulerer børnenes nysgerrighed, gå-på-mod, samarbejdsevner og evne til faglig refleksion.

Vi har en forventning om, at du er en tydelig og stærk kommunikator, der sammen med ledelsesteam og medarbejdere kan skabe og fastholde billederne af, hvor skolen er på vej hen både i forhold til de fysiske rammer og i forhold til den pædagogiske vision. Du kan skabe begejstring, følgeskab og dygtigt få involveret skolens medarbejdere, elever, forældre, Med-udvalg og skolebestyrelse i forandrings- og udviklingsprocesser. Dine kommunikations­­­­­­­­­­­evner skal også bruges i en stadig profilering af Langebjergskolen som en attraktiv skole, der er borgernes førstevalg og en attraktiv arbejdsplads for dygtige medarbejdere; både nu og i fremtiden.

På Langebjergskolen er børnesynet, at alle børn skal lykkes og blive så dygtige, som de kan. Det er vigtigt for skolen, at vi er dygtige til at tage imod alle børn og kan give dem gode rammer for deres udvikling og læring.

I Fredensborg Kommune er der en fælles vision om fremtidens folkeskoler formuleret i en række pejlemærker. Arbejdet med projektbaseret læring går hånd i hånd med pejlemærkerne og er således Langebjergskolens lokale vinkling af grundtankerne i pejlemærkerne. Som en udløber af den fælles vision har Villumfonden bevilget midler til medfinansiering af makerspaces på alle skoler. Dette projekt udfoldes over de næste tre år, hvor der skal etableres makerspaces på skolerne og personalet skal kompetenceudvikles til at kunne benytte makerspaces og makerteknologier i deres daglige undervisning.

Som skoleleder kommer du i løbet af nogle år til indgå i processen med renovering af skolerne i Humlebæk under overskriften ”Fremtidens Skole i Fredensborg”; et stort kommunalt projekt med fokus på at skolernes fysiske rammer skal understøtte elevernes læring i fremtidens skole. Skolens forældre er meget interesserede i renovering og ombygning af skolens fysiske rammer. Skolens leder vil blandt andet skulle sikre en forventningsafstemning mellem ønsker og forventninger hos forældre, medarbejdere og elever og det fælleskommunale projekt, der handler om hele Humlebæk.

Skolen har en lang tradition for samarbejde med lokalområdet både med forældre, foreninger, kulturinstitutioner og Børnehusene Humlebæk. Som skoleleder skal du være aktiv og initiativtagende i dette samarbejde. På samme måde er der et udbredt og tillidsfuldt samarbejde med de andre skoler i Fredensborg Kommune og med den kommunale forvaltning. Det forventes at du bidrager aktivt og konstruktivt til udvikling af vores fælles skolevæsen.

Som ny skoleleder på Langebjergskolen, skal du have erfaring fra skoleledelse og lyst til arbejde tillidsbaseret på en skole med en flad struktur og ’bottom-up-stemning’, hvor der er et stort lokalt råderum for ledere og medarbejdere.

Udvikling går hånd i hånd med styr på maskinrummet. Vores forventning er derfor også, at du har erfaring med drift af en skole fra tidligere ansættelser og mestrer disciplinen at lede gennem ledere og styre skolens økonomi sikkert.

Som person lægger vi vægt på, at du er åben, nysgerrig og nærværende og har en god portion varme og humor. Du evner den tætte dialog og tør tage beslutning på noget, også når det er svært.

Du kan læse en uddybende job- og kompetenceprofil her. Vil du vide mere kan du ringe til centerchef Marianne Ingeholm Larsen på telefon tlf. 2551 8957 (bedst efter kl. 16) eller til afdelingsleder Malte von Sehested på telefon 2184 0654.

Tiltrædelse er 1. august 2022 og du kan søge stillingen via Fredensborg Kommunes hjemmeside www.fredensborg.dk.

Søg via linket senest onsdag d. 1. juni 2022
Første ansættelsessamtale afholdes d. 8. juni 2022, og anden samtale afholdes d. 22. juni 2022. Kandidater, der går videre til 2. samtale, vil gennemgå persontest.

 

Ansøg