Visionær skoleleder til Hedelyskolen

Er du en synlig og nærværende leder, der kan samle en stor skole og skabe fælles retning?

Detaljer

  • Firma navn: Hedelyskolen
  • Område: Storkøbenhavn
  • Land: Danmark
  • Industri: Skole
  • Speciale: Skoleleder
  • Stillingstype: Fuldtid
  • Opslået: 11-10-2017
  • Ansøgningsfrist: 02-11-2017
Hos os møder du engagerede og dygtige medarbejdere, som arbejder for at skabe gode resultater, høj trivsel hos børnene og som hjælper hinanden. Vi er den største folkeskole i Greve Kommune og kendetegnet ved en engageret skolebestyrelse og forældregruppe, der gerne vil inddrages i skolens hverdag. Vi er en sund og veldrevet skole med 95 medarbejdere og 830 elever fordelt fra 0. til og med 9. klasse, hvoraf 225 er indskrevet i SFO’en. Skolen er afdelingsopdelt med 3 spor i indskolingen og 4 spor på mellemtrinnet og udskolingen. Derudover har vi en specialklasserække for 43 elever med generelle indlæringsvanskeligheder.  
 
Vi arbejder løbende med at udvikle skolen, og i vores udviklingsplan for 2016-19 arbejder vi med fire indsatsområder: Synlig læring, Den digitale skole, Trivsel samt Motion og bevægelse. Du kan læse udviklingsplanen her.  
 
Om jobbet  
Som vores nye skoleleder skal du sammen med resten af ledelsesteamet have et strategisk fokus på at udvikle skolen, styrke samarbejdet i medarbejdergruppen og ledelsesteamet samt sørge for, at nye initiativer gennemføres.  
 
Skolen har været igennem en række forandringer bl.a. en skolesammenlægning, en omfattende PCB-renovering, sammenlægning af vækstklasserne i Greve Kommune og samling af indskoling og SFO under én leder. Vi har et forholdsvis nyt ledelsesteam, som udover dig består af en faglig leder med souscheffunktion, en indskolingsleder og to afdelingsledere.  
 
Medarbejderne på skolen har arbejdet godt, konstruktivt og fremadskuende i forandringerne. Samtidig har forandringerne været krævende for medarbejderne. Det er derfor vigtigt, at du som vores nye leder er autentisk. Dvs. at du formår at indtage ledelsesrummet og tydeligt kan tage ejerskab til forandringerne samtidig med, at du udviser tillid og respekt.  
 
Som skoleleder får du derfor en unik mulighed for at være med til at forme en kommende strategi og sætte dit præg på udviklingen. Det gælder både på et overordnet plan, men også i forhold til at tænke kreativt og nyt i indretning af faglokaler og brug af vores fantastiske udenomsarealer.  
 
Vi forventer, at du som vores nye skoleleder favner både skole- og fritidstilbuddet og har en forståelse for, hvad en folkeskole er. Du skal være med til at sikre, at eleverne udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan. Du skal være med til at sikre, at skolen har en sund økonomi og stabil drift med høj kvalitet. Du skal sikre og skabe trivsel hos medarbejderne. Du skal prioritere skole-hjem-samarbejdet som en naturlighed i jobbet.  
 
Et samarbejdende skolevæsen med plads til selvstændige beslutninger  
I Greve har vi en god balance mellem decentral beslutningskompetence og et fælles skolevæsen. Det betyder, at du både skal evne at træffe beslutninger og administrere på egen hånd samtidig med, at du har øje for at se din skole i en større sammenhæng. Vi vægter medarbejderudvikling og faglig ledelse højt. Af samme grund har Byrådet tilført økonomi til en betydelig forøgelse af antal årsværk til styrket faglig ledelse på skolerne.  
 
Skolerne styrer efter folkeskolereformen og den kommunale skolepolitik, der har fem overskrifter: 1) læring, 2) trivsel og sundhed, 3) digital skole - 1:1-skolen, 4) innovation og kreativitet og 5) inklusion. Læs mere om Greve Kommunes skolepolitik og skolevæsen på www.greve.dk/skoler.  
 
Om dig  
Du er uddannet lærer eller har en anden relevant uddannelse inden for undervisning. Du har erfaring med og lyst til ledelse. Hvis du ikke allerede har en formel lederuddannelse, skal du være villig til at tage en. Du har før arbejdet med økonomistyring og har erfaring fra en politisk styret organisation.  
 
Som leder sætter du retning og skaber følgeskab igennem en anerkendende, støttende og delegerende ledelsesstil. Du er selvstændig og handlekraftig, men har også fokus på at inddrage såvel ledelsesteam, medarbejdere og/eller skolebestyrelse i din beslutningsproces alt efter relevans. Du ser skolen som en del af det fælles og tværgående skolevæsen i kommunen.  
 
Du er god til at kommunikere og trives i en ligeværdig dialog med både forældre, elever, medarbejdere og ledelseskollegaer. Du kan bevæge dig både på det konkrete og det strategiske niveau, er struktureret, god til at prioritere og møder udfordringer med professionalisme. Derudover har du en humoristisk tilgang til tilværelsen.  
 
Øvrige oplysninger  
Du bliver kontraktansat på overenskomstvilkår. Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2018.  
 
Har du spørgsmål, kan du kontakte centerchef Rasmus Johnsen, Center for Dagtilbud & Skoler, på tlf. 28939638 eller formand for skolebestyrelsen Camilla Henckel på tlf.28702906. Du er også meget velkommen til at besøge skolen. Du kan kontakte faglig leder med souscheffunktion Louise Bertheling på tlf.: 51944040 eller faglig leder for udskolingen Helen Henriksen på tlf.: på 53101611 for at aftale et besøg.  
 
Vi gennemfører to samtalerunder, og der vil være en personlighedsanalyse mellem 1. og 2. samtale. Vi forventer, at 1. samtale finder sted den 15. november og 2. samtale den 27. november 2017. 
 
Ansøgningsfrist: 02-11-2017

Søg stillingen