Formandsmøder

To-tre gange årligt mødes foreningens hovedbestyrelse med de lokale formænd for at understøtte dialogen mellem det centrale og det lokale niveau. Såvel foreningspolitiske som skolepolitiske emner er til drøftelse.

Formandsmøde 2020

Næste formandsmøde afholdes 28. oktober 2020 i Aalborg. Nærmere information om mødet opdateres her på siden.

Læs om tidligere formandsmøder

 

Udgiftsbilag/zExpense