Formandsmøder

To-tre gange årligt mødes foreningens hovedbestyrelse med de lokale formænd for at understøtte dialogen mellem det centrale og det lokale niveau. Såvel foreningspolitiske som skolepolitiske emner er til drøftelse.

Formandsmøde 2021

OPDATERET 6. JANUAR 2020

----

Læs om tidligere formandsmøder

Udgiftsbilag/zExpense