Formandsmøder

To-tre gange årligt mødes foreningens hovedbestyrelse med de lokale formænd for at understøtte dialogen mellem det centrale og det lokale niveau. Såvel foreningspolitiske som skolepolitiske emner er til drøftelse.

Formandsmøde 2018

Der afholdes formandsmøde 31. oktober 2018 i Odense Congress Center fra kl. ca. 10 til kl. ca. 17.
Nærmere information om tidspunkt mm. samt dagsorden for mødet vil løbende blive opdateret her på siden.

--------------------------------------------------

   

Læs om tidligere formandsmøder