Formandsmøder

To-tre gange årligt mødes foreningens hovedbestyrelse med de lokale formænd for at understøtte dialogen mellem det centrale og det lokale niveau. Såvel foreningspolitiske som skolepolitiske emner er til drøftelse.

Formandsmøde 2018

Der afholdes formandsmøde torsdag den 11. januar 2018.

Mødet afholdes i DGI-byen, København V. Nærmere information om tid, sted og dagsorden vil løbende blive opdateret på denne side.

 

--------------------------------------------------

   

Læs om tidligere formandsmøder