Formandsmøder

To-tre gange årligt mødes foreningens hovedbestyrelse med de lokale formænd for at understøtte dialogen mellem det centrale og det lokale niveau. Såvel foreningspolitiske som skolepolitiske emner er til drøftelse.

Formandsmøde 2022

Der er afholdt formandsmøde 26. oktober 2022.

----

Der er afholdt formandsmøde 7. april 2022 i Middelfart kl. 9.30-16. Læs mere her

----

Læs om tidligere formandsmøder

Udgiftsbilag/zExpense