Formandsmøder

To-tre gange årligt mødes foreningens hovedbestyrelse med de lokale formænd for at understøtte dialogen mellem det centrale og det lokale niveau. Såvel foreningspolitiske som skolepolitiske emner er til drøftelse.

Formandsmøde 2020

Der afholdes formandsmøde 9. januar 2020. Mødet afholdes i Nyborg på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg fra. kl. 10. til 16.30.

Se dagsorden for formandsmødet

Tak for din registrering!
Som lokalformand bedes du registrere, om du deltager i formandsmødet. Sidste frist for registrering er udløbet. Mangler du at registrere din deltagelse, bedes du skrive til Katrine Thomsen på kath@skolelederne.org

Læs om tidligere formandsmøder

 

Udgiftsbilag/zExpense