Formandsmøder

To-tre gange årligt mødes foreningens hovedbestyrelse med de lokale formænd for at understøtte dialogen mellem det centrale og det lokale niveau. Såvel foreningspolitiske som skolepolitiske emner er til drøftelse.

Formandsmøde 2018

Der afholdes formandsmøde torsdag den 11. januar 2018.

Mødet afholdes fra kl. 10.45-16.30 i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V. Bemærk, at formandsmødet afholdes efter ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som afholdes fra kl. 10 samme dag. Under formandsmødet afholdes møder i de tværkommunale formandsnetværk.

Læs dagsorden for formandsmødet 

--------------------------------------------------

   

Læs om tidligere formandsmøder