Formandsmøder

To-tre gange årligt mødes foreningens hovedbestyrelse med de lokale formænd for at understøtte dialogen mellem det centrale og det lokale niveau. Såvel foreningspolitiske som skolepolitiske emner er til drøftelse.

Formandsmøde 2023

Der afholdes formandsmøde onsdag den 8. november 2023 i MESSE C, Fredericia. Mødet afholdes i forlængelse af det ordinære repræsentantskabsmøde, som afholdes samme dag.

----

Læs om tidligere formandsmøder

Udgiftsbilag/zExpense