Formandsmøder

To-tre gange årligt mødes foreningens hovedbestyrelse med de lokale formænd for at understøtte dialogen mellem det centrale og det lokale niveau. Såvel foreningspolitiske som skolepolitiske emner er til drøftelse.

Formandsmøde 2022

Der afholdes formandsmøde 7. april 2022 i Middelfart.

Mødet afholdes på Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.

Af hensyn til planlægningen af mødet bedes du som lokalformand registrere din deltagelse her.

Tilmeldingsfrist: Af hensyn til planlægningen og konferencestedet er tilmeldingsfrist onsdag d. 16. marts 2022.

Såfremt du tilmelder dig mødet og uden afbud udebliver fra mødet, bliver du afkrævet et gebyr på 1.200, - kr.

Vær opmærksom på, at da det er et formandsmøde, så er det kun lokalformanden og formændene for de faglige klubber, der er indbudt.

----

Der afholdes formandsmøde 26. oktober 2022 i Aalborg (nærmere information om dagsorden og tilmelding opdateres løbende her på siden)

----

Læs om tidligere formandsmøder

Udgiftsbilag/zExpense