Formandsmøder

To-tre gange årligt mødes foreningens hovedbestyrelse med de lokale formænd for at understøtte dialogen mellem det centrale og det lokale niveau. Såvel foreningspolitiske som skolepolitiske emner er til drøftelse.

Formandsmøde 2021

Der afholdes formandsmøde 28. oktober 2021

I forlængelse af ordinært repræsentantskabsmøde, som finder sted torsdag den 28. oktober 2021 kl. 10.00 til kl. 13.00 i Tivoli Hotel & Congress Center i København, afholdes formandsmøde. Formandsmødet fortsætter ligeledes fredag den 29. oktober fra kl. 9.00 til klokken ca. 12.

Nærmere information om dagsorden med mere til både repræsentantskabsmøde samt formandsmøde - samt praktiske oplysninger om tilmelding, forplejning og indkvartering er udsendt til repræsentantskabets medlemmer 26. august 2021.

Læs nyhed: SE MED: Vi livestreamer årets politiske debat og en række spædende oplæg

----

Læs om tidligere formandsmøder

Udgiftsbilag/zExpense