Formandsmøder

To-tre gange årligt mødes foreningens hovedbestyrelse med de lokale formænd for at understøtte dialogen mellem det centrale og det lokale niveau. Såvel foreningspolitiske som skolepolitiske emner er til drøftelse.

Formandsmøde 2019

Der afholdes formandmøde 30. oktober 2019. Nærmere information om tid, sted og dagsorden opdateres løbende her på siden.

 

------

 

Læs om tidligere formandsmøder

 

Udgiftsbilag/zExpense