LC-LederForum

LC-Lederforum er et fælles forum under Lærernes Centralorganisation (LC), som varetager ledernes interesser. 

LC-Lederforum arbejder med rådgivning, erfaringsudveksling, kurser og konferencer for ledere i Lærernes Centralorganisation. I forbindelse med overenskomstforhandlinger rejser lederne deres krav gennem Lederforum.

Man kan kun være med i Lederforum, hvis man er med i en fagforening i Lærernes Centralorganisation.

Læs mere på LC-Lederforum.org