Møder repræsen­tantskabs­møder

Der er afholdt ordinært repræsentantskabsmøde den 26. oktober 2022 i Aalborg.

Det ordinære repræsentantskabsmøde er afholdt i Aalborg.

Efter repræsentantskabsmødet blev der afholdt formandsmøde.

Læs mere om mødet her

-----

Der er afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde 14. januar 2021