Møder repræsen­tantskabs­møder

Der afholdes repræsentantskabsmøde 26. oktober 2022 i Aalborg (nærmere information om dagsorden og tilmelding opdateres løbende her på siden)

-----

Der er afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde 14. januar 2021