Afholdte repræsentant­skabsmøder

Der er afholdt ordinært repræsentantskabsmøde 26. oktober 2022.
Skolelederforeningens ordinære repræsentantskabsmøde fandt sted onsdag den 26. oktober 2022 i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Der er afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde 14. januar 2021. Mødet blev afholdt virtuelt grundet situationen med covid-19.

Som følge af en tidligere repræsentantskabsbeslutning om at flytte foreningens fremtidige ordinære repræsentantskabsmøder til afholdelse i oktober kvartal, blev der 14. januar 2021 afholdt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Læs nyhed fra 14. september 2020: Valg til formandskab

Læs også nyhed fra 5. november 2020: Valg til formandskab - valgoplæg

Her blev der for en overgangsperiode frem til efteråret valgt formand og næstformand i foreningen, jf. vedtægterne. Claus Hjortdal og Dorte Andreas blev genvalgt som henholdsvis formand og næstformand i Skolelederforeningen.

Læs nyhed fra mødet: Hjortdal og Andreas genvalgt for kort periode

Se dagsorden for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde

I umiddelbar forlængelse af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde blev der afholdt formandsmøde med samme deltagerkreds som til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Læs nyhed fra mødet: Skolelederforeningen vil være med til at definere begrebet Ledelse-Tæt-På 

Der er afholdt ordinært repræsentantskabsmøde 7. maj 2020. Mødet blev afholdt virtuelt grundet situationen med covid-19.

Læs artikel: Ny hovedbestyrelse er valgt

Læs den endelige dagsorden her (er tilrettet i forhold til den virtuelle mødeform)

Valg til HB på repræsentantskabsmødet: Kend din kandidat - læs valgoplæg

Der er afholdt ordinært repræsentantskabsmøde 21. marts 2019

Læs artikel: Et år mest på godt 

Læs endelig dagsorden

Læs den skriftlige beretning 2018-19

Der er afholdt ordinært repræsentantskabsmøde 22. marts 2018

Der er afholdt repræsentantskabsmøde 1. november 2017

Se endelig dagsorden

Læs nyhed: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde: Ydelser og vilkår

Der er afholdt repræsentantskabsmøde 30. marts 2017

Se endelig dagsorden

Læs nyhed: Repræsentantskabsmøde Folkeskolen. Vores. Hele livet

Læs nyhed: Tågen letter

2016

Repræsentantskabsmøde afholdt 31. marts 2016

Som formand blev Claus Hjortdal, Morsø, genvalgt

Som næstformand blev Dorte Andreas, Odense, valgt

Til Hovedbestyrelsen blev valgt (rækkefølge efter stemmetal):

* Lene Burchardt Jensen, Aalborg
* Peter Nellemann, Randers
* Lars Nyborg, Fredensborg
* Peter Hansen, Rebild
* Lars Aaberg, København
* Brian Brodersen, Guldborgsund

Se endelig dagsorden (tilrettet 17. marts 2016)

Læs nyhed:
Repræsentantskabsmøde 2016: Kontinuitet og fornyelse

Læs nyhed:
Repræsentantskabsmøde 2016: Ressourcer, reform og rekruttering

Læs nyhed:
Regionale netværksmøder: Småt og STORT

2015

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 21. oktober 2015

 Se endelig dagsorden her 

Referat ekstraordinært repræsentantskabsmøde 21. oktober 2015  


Ordinært repræsentantskabsmøde 26. marts 2015

Her ses endelig dagsorden
Referat ordinært repræsentantskabsmøde 26. marts 2015

formandensskriftligeberetningfotoredLæs formandens skriftlige beretning

  mundtligberetningfotoredSe formandens PP-oplæg til mundtlig beretning 

2014

Ordinært repræsentantskabsmøde 27.3.2104

Læs formandens skriftlige beretning
Formandens beretning (kan læses her)

 Dagsordenen kan også læses som word-fil her 

Referat ordniært repræsentantskabsmøde 27. marts 2014

2013

Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde 23. maj 2013

Endelig dagsorden

Referat: Læs den her