Claus Bredahl Sørensen - læs valgoplæg, valg til hovedbestyrelsen oktober 2021

Kend din kandidat - læs Claus Bredahl Sørensens valgoplæg.

Claus Bredahl Sørensen

Nuværende stilling:
Skoleleder, Engesvang Skole, Ikast-Brande Kommune, 2008-

Tillidshverv:

  • Medlem af skolelederforeningsbestyrelsen i Ikast-Brande Kommune siden 2010
  • Næstformand: 2015-2016, Formand 2016-

Link til profil på sociale medier:

LinkedIn

HVAD ER DU ISÆR OPTAGET AF?

God skoleledelse er for mig en bredviftet størrelse, der fordrer en skarp tunge, store ører, gode øjne og ikke mindst en sikker kontakt mellem hjerne, hjerte og mave. At agere i en sådan ”kropslig balance” kræver gode arbejdsvilkår og stærke samarbejdspartnere. De seneste vilkårsundersøgelser afspejler tydeligt, at vi både trives og udfordres i vores skolelederprofession. Udfordringerne er mange – det samme er mulighederne. Jeg er især optaget af, hvordan Skolelederforeningen fortsat kan yde sit optimale bidrag til at understøtte det gode skolelederliv ude på gulvet.

HVAD VIL DU ARBEJDE FOR?

Vi skal i den kommende tid kigge skarpt på de frihedsgrader, folkeskolen er blevet givet. Samtidig skal vi fortsætte med at italesætte vigtigheden af mere reel selvbestemmelse. Det er derfor også af afgørende betydning, at der fastholdes en stærk politisk skolestemme både nationalt og kommunalt. Samtidig er vi nødt til at sætte endnu mere lys på inklusionsområdet – både i forhold til den støt voksende ledelsestid, der bruges på dette, men også i forhold til de vilkår, folkeskolen har til at lykkes med opgaven. "Folkeskolen. Vores. Hele livet.# – sådan skal det blive ved med at være!

HVAD VIL DU KUNNE BIDRAGE MED I HOVEDBESTYRELSEN?

"Jeg er simpelthen nødt til at prøve at stille op til hovedbestyrelsen på et tidspunkt." Nogenlunde sådan har tankerne flere gange været, siden jeg blev lokalformand for skolelederne i Ikast-Brande Kommune. Jeg er gennem mit tillidshverv kommet tættere på hovedforeningens arbejde og har lært en veldrevet forening bedre at kende. I mine 14 år som skoleleder i Ikast-Brande har jeg siddet i diverse politiske styregrupper, deltaget i pilotprojekter og generelt søgt indflydelse, hvor det har været muligt. Disse erfaringer vil jeg naturligvis bære med ind i hovedbestyrelsesarbejdet, hvis jeg vælges.
Med tydelig kommunikation og stort personligt engagement som afsæt vil jeg bestræbe mig på at være et stærkt aktiv i hovedbestyrelsen og samtidig være et dedikeret bindeled mellem hovedforeningen og det regionale skolelederarbejde.

LÆS DE ØVRIGE VALGOPLÆG TIL FORMANDSKAB OG HOVEDBESTYRELSE

FIND HER EN PRINTVENLIG PDF AF ALLE VALGOPLÆG