Claus Hjortdal - læs valgoplæg, valg til formand oktober 2021

Kend din kandidat - læs Claus Hjortdals valgoplæg.

Claus Hjortdal

Nuværende stilling:
Formand for Skolelederforeningen

Tillidshverv:

  • Talsperson for FH-Lederforum med 40.000 ledere 2019 –
  • Formand for FTF’s Lederråd 2015-2019
  • Formand for Regeringens Inklusionseftersyn 2015-2016
  • Bestyrelsesmedlem i UNICEF Danmark 2020
  • Medlem af diverse advisory boards på undervisningsområdet

Link til profil på sociale medier:

Facebook

LinkedIn

Twitter

HVAD ER DU ISÆR OPTAGET AF?

Jeg er optaget af den proces, som undervisningsministeren har indbudt os til. Sammen med ministeren, forligskredsen og de øvrige parter omkring folkeskolen skal vi sammen se på, om der løbende skal ske justeringer i Folkeskoleloven. Jeg er sammen med Gordon Ørskov, DLF, og Thomas Gyldal, KL, blevet bedt om at sidde i styregruppen af ministeren.

Vi har brug for mere selvbestemmelse på skolerne. Vi ønsker i højere grad, at skolernes ledelser sammen med bestyrelsen, eleverne og personalet er de centrale i forhold til indsatser, kvalitet og skoleudvikling. Det skal ske i dialog med forvaltning og byråd. Vi har brug for at få gennemanalyseret specialundervisningsområdet og set på inklusion samt økonomi. Vi skal se på indholdet i skolen, og på hvilke evalueringsmetoder vi benytter.

Derfor vil jeg inddrage alle medlemstyper i foreningen så meget som muligt. Det er helt afgørende, at vi kan se os selv i udspillene samt opleve, at vi er blevet taget med på råd.

HVAD VIL DU ARBEJDE FOR?

Jeg vil arbejde for, at det skal være attraktivt at blive eller være skoleleder. Vi skal sikre, at der er gode ansøgere til jobbene, og at vi holder hånden over de nyudnævnte ledere. Vi skal bruge Skolelederundersøgelsen til at forbedre forholdene. Vi skal også arbejde for, at lønnen er attraktiv.

Jeg vil fortsætte arbejdet med at få det centrale og det decentrale led i foreningen til at spille sammen til gavn for hver enkelt skoleleder. Mottoet ”Tæt på dig og skolen” er helt centralt, hvis vi skal udvikle foreningen.

HVAD VIL DU KUNNE BIDRAGE MED SOM FORMAND?

Jeg er stærk på det strategiske og analytiske område. Samtidig har jeg en stor erfaring, som jeg kan udnytte i de drøftelser og forhandlinger, vi deltager i. Jeg har et enormt stort netværk på rigtig mange niveauer i og omkring skolen. Endelig er jeg i skarp medietræning, hvor DR, TV2 og de øvrige medier sørger for, at jeg er i form.

LÆS DE ØVRIGE VALGOPLÆG TIL FORMANDSKAB OG HOVEDBESTYRELSE

FIND HER EN PRINTVENLIG PDF AF ALLE VALGOPLÆG