Lise Ammitzbøll la Cour - læs valgoplæg, valg til hovedbestyrelsen 2021

Kend din kandidat - læs Lise Ammitzbøll la Cours valgoplæg.

Lise Ammitzbøll la Cour

Nuværende stilling:
Skoleleder på Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg Kommune

Tillidshverv:

  • Formand for Skolelederforeningen på Frederiksberg

Link til profil på sociale medier:

LinkedIn

HVAD ER DU ISÆR OPTAGET AF?

Som skoleleder har jeg visioner for fremtidens skole. Gennem Skolelederforeningen ønsker jeg at være med til at formidle visionerne for fremtidens skole. Folkeskolen er igen i orkanens øje, og mange inden for det politiske landskab vil noget med os. Vi skal derfor påvirke såvel den politiske som den folkelige opfattelse og tiltro til folkeskolens kvalitet og udvikling.
Jeg ønsker at bidrage til, at vi undgår politisk detailstyring på folkeskoleområdet. Vi, der er tættest på skolen, skal være dem, der træffer beslutninger om, hvordan vi bedst styrker udviklingen af kvalitet, brug af resurser og forvaltning af rammer på den enkelte skole.

HVAD VIL DU ARBEJDE FOR?

Frihed til læring og frihed til ledelse under hensyntagen til fællesskabet bør være grundstenen i det arbejde, vi som professionelle ledere i den danske folkeskole står på. Jeg vil kæmpe for, at ledelseskraften styrkes, og at den lokale skoleledelses handlerum udvides.

Ledelsesteamet er det kraftrum, hvorfra god skoleledelse bedrives. Samarbejdet mellem alle dele af skoleledelsen; den strategiske ledelse, pædagogiske ledelse, fritidsledelse og administrativ ledelse skal være stærk. Lederuddannelse, kompetenceudvikling og netværkssamarbejde skal være en del af såvel den enkelte leder og lederteamets rygrad. Det skal være med til at forme det inspirerende, udviklende og fagprofessionelle arbejdsmiljø, vi som skoleledere har brug for at være en del af i en stormfuld tid med mange krav og udfordringer.

HVAD VIL DU KUNNE BIDRAGE MED I HOVEDBESTYRELSEN?

De kommende år byder på store udfordringer, hvad angår rekruttering af nye lærere og pædagoger. Som skoleledere og i særdeleshed som Skolelederforening bærer vi nøglen til den gode historie om folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads med fleksible rammer: Her kan lærere udfolde og udvikle deres profession og være en del af den vigtige og meningsfulde opgave, det er at danne og uddanne børn og unge til at navigere i morgendagen. Denne opgave vil jeg være med til at løfte gennem et politisk og strategisk vedholdende arbejde og analytisk blik og ligeledes bidrage til dette arbejde med min formidlingsmæssige gennemslagskraft.

LÆS DE ØVRIGE VALGOPLÆG TIL FORMANDSKAB OG HOVEDBESTYRELSE

FIND HER EN PRINTVENLIG PDF AF ALLE VALGOPLÆG