Mogens Brag - læs valgoplæg, valg til hovedbestyrelsen oktober 2021

Kend din kandidat - læs Morgens Brags valgoplæg.

Mogens Brag

Nuværende stilling:
Afdelingsleder, Strandby skole, Frederikshavn Kommune

Tillidshverv:

  • Hovedbestyrelsesmedlem i Skolelederforeningen og TR
  • Formand på Frederikshavn/Læsø Skolelederforening

Link til profil på sociale medier:
Facebook 

HVAD ER DU ISÆR OPTAGET AF?

Jeg mener, Skolelederforeningen står helt centralt i udviklingen af den danske folkeskole. Derfor er bestyrelsens arbejde et vigtigt bidrag til folkeskolens meningsdannere og beslutningstagere, og derfor prioriterer jeg arbejdet i hovedbestyrelsen meget højt.

I det arbejde forsøger jeg at spille en mellemleders perspektiv ind i debatten og i øvrigt bidrage med den øvrige politiske erfaring, jeg har. Det er min opfattelse, at vi i hovedbestyrelsen kvalificerer debatten om folkeskolen og er med til at sikre, at udviklingen går den rigtige vej.

HVAD VIL DU ARBEJDE FOR?

Hovedbestyrelsens rolle i medier og i det politiske er ofte præget af en præcis og konstruktiv facon. Faglige og saglige synspunkter kendetegner foreningen. Det har givet indflydelse og har medvirket til, at foreningen har udviklet sig til at blive en central aktør i skolespørgsmål. Det er vigtigt, at den kommende hovedbestyrelse fastholder og gerne udbygger denne position.

  • Jeg vil arbejde for, at vores fagforening via saglighed og integritet udbygger den politiske position, foreningen har arbejdet sig til
  • Jeg vil sikre, at mellemlederens stemme bliver hørt i hovedbestyrelsen og i det politiske arbejde i øvrigt
  • Jeg vil have et skarpt fokus på ledernes løn og arbejdsvilkår

HVAD VIL DU KUNNE BIDRAGE MED I HOVEDBESTYRELSEN?

Med mig i hovedbestyrelsen vil I få:

  • En værdiorienteret og kommunikerende leder
  • En mellemleders perspektiv på hovedbestyrelsesarbejdet
  • Et konstruktivt og indflydelsesorienteret bestyrelsesmedlem
  • Et hovedbestyrelsesmedlem med politisk indsigt og erfaring (12 år i byråd – heraf 8 år som udvalgsformand)

 LÆS DE ØVRIGE VALGOPLÆG TIL FORMANDSKAB OG HOVEDBESTYRELSE

FIND HER EN PRINTVENLIG PDF AF ALLE VALGOPLÆG