Peter Abdallah Følle Jensen - læs valgoplæg, valg til hovedbestyrelsen oktober 2021

Kend din kandidat - læs Peter Abdallah Følle Jensens valgoplæg.

Peter Abdallah Følle Jensen

Nuværende stilling:
Afdelingsleder, Distriktsskole Smørum

Tillidshverv:

AMR (2009-2014), skolebestyrelsesmedlem (2019-2020)

Link til profil på sociale medier:

Facebook

HVAD ER DU ISÆR OPTAGET AF?

Jeg er optaget af, at lederne i folkeskolen trives - og lykkes med kerneopgaven - nemlig at ”ville noget med nogen”. Det er helt afgørende for mig, at lederne oplever, at der er plads til eget ledelsesrum med de personlige værdier, man bedriver ledelse på baggrund af. Det optager mig især, at nye ledere i folkeskolen får den bedst mulige ”landing” i opgaven.

HVAD VIL DU ARBEJDE FOR?

Jeg vil gerne arbejde for, at ledere i folkeskolen får bedre mulighed for at opbygge et stærkt netværk med andre ledere samt øget adgang til sparring. Derudover vil jeg arbejde for, at ledernes opgave også anerkendes i form af en revurdering af især afdelingsledernes løn.

HVAD VIL DU KUNNE BIDRAGE MED I HOVEDBESTYRELSEN?

I hovedbestyrelsen vil jeg kunne bidrage med solid erfaring fra skoleverdenen – jeg har erfaring fra mange forskellige skoleformer som både lærer og vejleder gennem 20 år. Derudover vil jeg kunne bidrage med en helt ny leders perspektiv på de opgaver og udfordringer, især nye ledere står over for. Jeg tænker, det er afsindigt vigtigt, at nye ledere også får en stemme i hovedbestyrelsen.

LÆS DE ØVRIGE VALGOPLÆG TIL FORMANDSKAB OG HOVEDBESTYRELSE

FIND HER EN PRINTVENLIG PDF AF ALLE VALGOPLÆG