Torben Møller Nielsen - læs valgoplæg, valg til hovedbestyrelsen oktober 2021

Kend din kandidat - læs Torben Møller Nielsens valgoplæg.

Torben Møller Nielsen

Nuværende stilling:
Skoleleder på Lille Næstved Skole (6 matrikler og 1.900 elever)

Tillidshverv:

  • Lokalformand i Næstved siden 2013
  • Hovedbestyrelsesmedlem siden 2018

HVAD ER DU ISÆR OPTAGET AF?

Det ene ben, jeg er særligt optaget af, er, at Skolelederforeningen bevarer den unikke position som eksperter og meningsdannere i alle forhold vedrørende folkeskolen, som vi har etableret de seneste år. Denne position skal vi værne om og udbygge. Det gør vi som en faglig organisation, der har og tør have meninger om udviklingen af skolen.

Det andet ben handler selvfølgelig om løn og arbejdsvilkår. God ledelse er afgørende for folkeskolen, men de seneste par år med blandt andet Covid-19 har også presset vores medlemmer til det yderste i forhold til arbejdstid og ansvar. Vi skal som forening sikre, at der er sammenhæng mellem ledelseskapaciteten og ledelsesopgaven. Og så skal vi naturligvis også fortsat sikre en løn, der afspejler vores reelle ansvar.

HVAD VIL DU ARBEJDE FOR?

Det er fortsat centralt at arbejde for at sikre ordentlige vilkår og bedre løn. Vi skal være en attraktiv forening for alle ledere i folkeskolen – en forening, der både kan og vil favne mellemledere, øverste ledere, ledere på små skoler og ledere på store distriktsskoler.

Der er for tiden mange tegn på, at der kan være større ændringer på vej i Folkeskoleloven. Vi skal som forening være folkeskolens vagthund. Vi skal bevare og søge ny indflydelse på alle afgørende beslutninger om folkeskolen, og i sidste ende skal vi være medvirkende til at skabe større frirum og større frihedsgrader til den enkelte skole.

Endelig skal vi i foreningsregi sikre en bevarelse og styrkelse af de lokale bestyrelser. Vi skal styrke netværksdannelsen på tværs af kommuner som løftestang både for den faglige sparring og for sparring om ledelsesvilkår.

HVAD VIL DU KUNNE BIDRAGE MED I HOVEDBESTYRELSEN?

Jeg har været skoleleder i over 15 år, og jeg har i alle årene været meget engageret fagpolitisk. Et engagement, jeg også fremover meget gerne vil bidrage med i hovedbestyrelsen.

Jeg håber, at I vil stemme på mit kandidatur endnu en gang, da jeg har så meget mere, jeg gerne vil bidrage med i hovedbestyrelsesarbejdet.

LÆS DE ØVRIGE VALGOPLÆG TIL FORMANDSKAB OG HOVEDBESTYRELSE

FIND HER EN PRINTVENLIG PDF AF ALLE VALGOPLÆG