Valg til hovedbestyrelsen 2020 - valghandling m.m.

På repræsentantskabsmøde 2020 blev der afholdt valg til seks pladser i foreningens hovedbestyrelse samt suppleanter m.fl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret 12. maj 2020: Læs artikel: Repræsentantskabsmøde 2020: Ny hovedbestyrelse er valgt

---------------------------

Opdateret 24. april 2020

SKOLELEDERFORENINGENS UDSKUDTE REPRÆSENTANTSKABSMØDE AFHOLDES VIRTUELT TORSDAG DEN 7. MAJ

Skolelederforeningens indvarslede ordinære repræsentantskabsmøde 26. marts 2020, som skulle have været afholdt i Horsens, har været udskudt som følge af den aktuelle coronasituation.

Efter grundige overvejelser er det besluttet, at det udskudte ordinære repræsentantskabsmøde afholdes virtuelt via Microsoft TEAMS torsdag den 7. maj fra kl. 15.00 til ca. 18.00.

Repræsentanter har på mail den 23. april fået en mødeindkaldelse samt inks m.m. til brug for at deltage i mødet.

Om repræsentantskabsmødet
På repræsentantskabsmødet mødes foreningens højeste myndighed til et kik tilbage på det forløbne år – og ikke mindst fremad på det nye år, vi har taget hul på. Her drøftes det, hvad foreningen og medlemmerne står med af udfordringer, og ikke mindst vil det blive besluttet, hvad der skal prioriteres og sættes i værk.

På dagsordenen er bl.a. godkendelsen af den på forhånd udsendte skriftlige beretning og den mundtlige beretning, der aflægges på mødet, behandling af indkomne forslag og en politisk drøftelse af de områder, hvor foreningen vil koncentrere sin indsats.

Foreningens regnskab for 2019 bliver fremlagt, ligesom der vil blive orienteret om budgetterne for 2020 og 2021, ja der vil blive kigget på økonomien i et femårs-perspektiv. Desuden skal medlemskontingentet samt ydelser til politiske valgte og midlerne til de lokale afdelinger fastlægges.

Hvem skal bestemme?
På dette års repræsentantskabsmøde vil der desuden blive afholdt valg til seks medlemmer af foreningens hovedbestyrelse samt valg til suppleanter m.m.

Da formandskabets valgperiode - i henhold til en tidligere repræsentantskabsbeslutning - er ændret fra to til tre år, er foreningens formand og næstformand først på valg i foråret 2021.

I henhold til foreningens vedtægter § 8, stk. 5-6 skal der derfor på det kommende repræsentantskabsmøde 26. marts 2020 vælges:

  • 6 hovedbestyrelsesmedlemmer for 2 år
  • 2 suppleanter til hovedbestyrelsen for 2 år
  • 2 revisorer for 2 år
  • 1 revisorsuppleant for 2 år

Bemærk at alle erhvervsaktive medlemmer af Skolelederforeningen i henhold til vedtægternes § 9, stk. 4 er valgbare til foreningens hovedbestyrelse.

Det er repræsentantskabets ca. 100 medlemmer, der skal vælge blandt de opstillede kandidater, og der kan opstilles kandidater både før repræsentantskabsmødet og på selve mødet.

Repræsentantskabsmødet er i princippet åbent for alle medlemmer, dog således at kun HB og medlemmerne af repræsentantskabet har stemmeret.

Valgoplæg
Det er ifølge vedtægterne muligt at stille op helt frem til repræsentantskabsmødets afholdelse. Men det kan være en fordel at få præsenteret sig selv og sit valgoplæg inden.

I den forbindelse har det været tilbudt kandidater, der opstiller til bestyrelsesvalget, at blive præsenteret med billede samt navn, CV og kortfattet valgoplæg på MAX 300 ord ALT inkl i Plenum 2-20, der udkom i begyndelsen af marts. 

Kandidaterne har i den forbindelse også haft mulighed for at inddrage/nævne evt. stillere i forbindelse med sit kandidatur.

De skriftlige valgoplæg er bragt i alfabetisk rækkefølge efter efternavn i Plenum og kan læses her.

Valghandling og valgkamp
Ifølge foreningens vedtægter er det muligt at stille op helt frem til repræsentantskabsmødets afholdelse og til afholdelsen af valget på selve mødet.

På grund af at det fysiske møde er erstattet af et virtuelt repræsentantskabsmøde, er rammen for valg til hovedbestyrelsen ændret, således af der ikke længere er afsat 3 minutter pr. kandidat til præsentation. Derimod anbefales, at alle repræsentanter orienterer sig ift. kandidaterne.

Dog er der mulighed for, at kandidater, som stiller op til valg på selve mødet, vil få mulighed for at præsentere sig med navn og hvor de kommer fra.

Afstemningen sker først om valg til hovedbestyrelse og sidst vælges suppleanter m.fl. Til afstemningen bruges point-modellen, som den kaldes i populær tale.

Illustration OTW