Tværkommunale formandsnetværksmøder

 

Møde i de tværkommunale formandsnetværk 2018

Næste møder i de tværkommunale formandsnetværk afholdes 11. januar 2018.

Møderne afholdes under formandsmødet, som afholdes fra kl. 10.45-16.30 i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V. Bemærk, at formandsmødet/møder i de tværkommunale formandsnetværk afholdes efter ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som afholdes samme dag fra kl. 10.

-------------------------------------------------------------------------

 

Afholdte møder i 2017

 

Første møde i de tværkommunale formandsnetværk 2017 (kombineret formandsmøde/møde i de tværkommunale formandsnetværk) er afholdt 12. januar i DGI-byen i København.

Læs endelig dagsorden

 

Læs nyhed fra mødet: Frihed under ansvar
Læs nyhed fra mødet: Folkeskolen er vores hele livet 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Afholdte møder i 2016

Der er afholdt kombineret formandsmøde/tværkommunalt formandsnetværk  26. oktober 2016.

Se endelig dagsorden 

Læs nyhed fra formandsmødet: Forstå din amatørpolitiker

Læs nyhed fra formandsmødet: Tvækommunale netværk