Vedtægter for de tværkommunale formandsnetværk

§ 6. Tværkommunale formandsnetværk


Stk. 1

Repræsentantskabet beslutter efter indstilling fra hovedbestyrelsen foreningens opdeling i et antal tværkommunale formandsnetværk.

Stk. 2

Formand/næstformand for den lokale afdeling indtræder som medlem af det tværkommunale formandsnetværk.

Stk. 3

Det tværkommunale formandsnetværk driver sin egen virksomhed, og fastlægger selv mødefrekvens og forretningsorden.

Stk. 4

Det tværkommunale formandsnetværk har til opgave at iværksætte tværkommunale aktiviteter med udgangspunkt i de lokale ønsker. Hvis det er relevant, kan foreningens konsulenter inviteres til at deltage i de tværkommunale formandsmøder.

Stk.5

Det tværkommunale formandsnetværks aktiviteter finansieres af midler fra de tilsluttede afdelinger.

Stk. 6

Et medlem af hovedbestyrelsen tilknyttes de tværkommunale formandsnetværk

Stk.7

Hovedbestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer og principper for de tværkommunale formandsnetværks virke og opgaver.